เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการการศึกษานอกสถานที่ ป.1 "ไหว้พระ ปั้นดิน" จ.ฉะเชิงเทรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการศึกษานอกสถานที่ "ไหว้พระ ปั้นดิน" สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ คุ้มวิมานดิน และ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา