เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ปฐมนิเทศโครงการ Beijing No.39

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาไทย-จีน Satit Kaset MP Lab School - Beijing No.39 Middle School, Beijing, China ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 - 17.30 น.