เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ประมวลภาพกิจกรรมในช่วงการแสดง I CAN DO

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดกิจกรรม "งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ไปแล้วนั้น เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 ขอเชิญชม "ประมวลภาพกิจกรรม"