เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา จัดการสอบมาตรฐานสากล Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันพฤหัสที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 8.30 - 14.50 น.