เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินโครงการการศึกษาพหุภาษา กล่าวให้กำลังใจและอวยพรก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 2015 asme standard ASME Section IX aws standard AWS D1.6