เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

นำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมนำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับมัธยมศึกษา ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ในคาบเรียนที่ 7