เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ที่เลือกเรียนภาษาจีน) ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 คาบเรียนที่ 4 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม ลักษณะกิจกรรม ให้นักเรียนชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นในเทศกาลขนมบ๊ะจ่าง เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจถึงเทศกาลอย่างแท้จริง จากนั้นให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมีความเกี่ยวข้องกับเทศกาล แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ อาจารย์จะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในแต่ละฐาน เช่น การแข่งเรือมังกร การต่อภาพ ตามหาขนมบ๊ะจ่าง และ การจับคู่คำศัพท์ รูปภาพ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทศกาล