เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย ระดับชั้น ป.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา จัดโครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา ในคาบเรียนที่ 1-2 บริเวณสนามเด็กเล่นอาคารประถมศึกษา