เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School ครั้งที่ 3 ณ เมืองอูจิ เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่