เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ปีการศึกษา 2558

การบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อ "ดูแลลูก-ศิษย์อย่างไรในยุค Generation Alpha" โดย ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 9.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม