เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานประจำปี 2558 (I CAN DO)

รงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้แนวคิด "GOODNESS IS ALL AROUND" โดยจัดกิจกรรม I CAN DO ON STAGE ในหัวข้อ "THE BEST TALENT SHOW ON STAGE 2015" ณ ​ห้องประชุมเล็ก