เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมวันปีใหม่ 2559

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2559 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จากวัดถิ่นฐานรังสิต อ.ภูกระดึง จ.เลย จำนวน 19 รูป และการมอบของขวัญปีใหม่แด่กรรมการดำเนินงาน รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 8.00 - 10.15 น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารอำนวยการ