เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

The Clifford Phonics Camp 2016 ( 28 มีนาคม 2559)

งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมค่าย The Clifford Phonics Camp 2016 ภายใต้แนวความคิด "The School of Magic" ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยมีอาจารย์ภคพล พิริยะเบญจวัฒน์ เป็นประธานค่ายและมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 125 คน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ประกอบด้วย Rabbit , Unicorn , Fairy ,Elf , Dragon ,Yeti , Python , Griffin , Mermaid และ Pegasus สำหรับกิจกรรมในวันแรกของการเข้าค่าย วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด Welcome to Clifford:The School of Magic กิจกรรม Magic Painting นักเรียนได้เรียนรู้และออกแบบกระเป๋าผ้าของตนเอง กิจกรรม Phonics Class ซึ่งแยกเข้าเรียนในแต่ละกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา กิจกรรม Recreation Ativity: Magic Carpet นักเรียนได้เรียนรู้การทำ

70-413 70-486 70-533 810-401 C4040-250 SY0-401 70-462 70-483 70-480 100-101 400-101 CISSP 640-554 70-332 220-802 70-331 070-461 JN0-332 070-411 070-486 070-488 70-411 70-417 70-685 70-532 9L0-422 220-801 1Z0-803 3I0-012 ICGB 070-410 70-341 300-101 70-464 70-466 70-463 70-534 1Z0-052 SG0-001 TB0-123 74-343 350-050 1Z0-062 MB2-700 LX0-102 C4040-251 300-115 070-331 FCNSP.v5 70-488 CLAD 350-018 70-414 S90-01A SY0-401 70-462 70-483 70-480 100-101 400-101 CISSP 640-554 70-332 220-802 70-331 070-461 JN0-332 070-411 070-486 070-488 70-411 70-417 400-101 300-320 CISSP 350-018 300-208 210-260 400-201 300-101 MB2-707 70-462 100-101 200-310 EX200 SY0-401 1Z0-803 1Z0-434 9L0-012 1Z0-808 CAS-002 1V0-601 70-480 300-070 2V0-621 1Z0-067 AX0-100 MB5-705 400-051 642-999 ICBB PMP PRINCE2 FOUNDATION 70-417 ICGB 300-135 640-692 102-400 VCP550D 70-463 9L0-066 OG0-091 70-980 PR000041 74-344 70-981 599-01 CV0-001 OG0-093 070-462 70-461 LX0-104 IIA-CIA-PART3 712-50 1Z0-061
งานร่วมกันและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ กิจกรรม Magical Songs นักเรียนได้ฝึกการร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษประกอบการเต้นเข้าจังหวะดนตรี และ Daily Prize เป็นการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวันยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่ม