เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2559

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม