เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การประชุมรวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมรวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม