เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม โดย ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักเรียน และรับชมประมวลภาพกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558