เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการบรรยายสิ่งที่วัยรุ่นควรรู้ ม.2

งานบริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้” โดยคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 13.50 - 16.00 น.