เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย 2559

หลักสูตรภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมั๊ยมศึกษาตอนต้น ในคาบเรียนที่ 6-7 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2559