เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่แผนการเรียน 2559

งานบริการจิตวิทยาและการแนะแนว จัดการโครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่แผนการเรียน ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากรุ่นพี่สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำกับน้องๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3