เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันกีฬากอล์ฟนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45

งานพัฒนากีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ นายถิรวัฒน์ จิรายุสกมล นักเรียนชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภททีม ด.ช.ภัทรดร หิรัญโร นักเรียนชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภททีม ด.ช.ประวีร์ จิรายุสกมล นักเรียนชั้น ม.2/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภททีม และเหรียญทองแดงประเภทบุคคล ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์ นักเรียนชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล และรางวัลเหรียญเงินประเภททีม และ ด.ญ.เกณิกา บุญประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.1/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล และรางวัลเหรียญเงินประเภททีม