เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันกีฬา กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 14

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2559 มีการแข่งกีฬาประเภทต่างๆ ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2559