เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 (พิธีปิด)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้แนวความคิด (Theme) คือ "ปณิธานแห่งความดี ปีมหามงคล เทิดองค์ภูมิพล ธำรงความเป็นไทย" ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559