เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปี 2559 นิทรรศการภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 โดยจัดนิทรรศการภาษาต่างประเทศ เวลา 15.00 น. - 15.30 น. บริเวณใต้อาคารอำนวยการ