เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2559

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาไทย-จีน Satit Kaset MP Lab School - Beijing No.39 Middle School, Beijing, China / โครงการแลกเปลี่ยนและเรียนภาษาแบบเข้ม ณ Yucai Middle School attached to No.7 High School.Sichuan, China และโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ณ Elementary School Attached to the Faculty of Education, Wakayama, Japan ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น.