เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2559

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ณ มณฑลทหารบกที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 广州篷房厂家 广州帐篷