เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 1.โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Harrow House International College, Swanage, Dorset ประเทศอังกฤษ และทัศนศึกษากรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 2.โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและค่ายทักษะชีวิต ณ Victory Institute, Sydney ประเทศออสเตรเลีย 3.โครงการเรียนภาษาภาคฤดูร้อน ณ Westlake Boys’ and Girls’ High School, Auckland, ประเทศนิวซีแลนด์ 4.โครงการเรียนภาษาจีนแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University สาธารณรัฐประชาชนจีน และทัศนศึกษาสาธารณรัฐเกาหลี และ 5.โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Japan Tokyo International School, ประเทศญี่ปุ่น พร้อมศึกษานอกสถานที่ Tokyo Disneyland ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม