เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการพัฒนาวิชาการ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการพัฒนาวิชาการ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยมีการนำเสนอผลงาน Masterpiece จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และทบทวนเรื่อง "การบ้าน" โดยอ.ปรัชญา จันตา ประธานงานวิชาการและวิจัย ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม