เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University 2559

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษามีนโยบายในการจัดโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม ณ Beijing Union University กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 20 เมษายน 2556 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 14 คน และอาจารย์ 1 ท่าน