เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

"The Clifford Phonics Camp" 21 - 23 March 2011 (2nd Round)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่าย "The Clifford Phonics Camp" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียน ฯ