เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์"

อาจารย์อดิเรก วงศ์รส อาจารย์ประจำโครงการการศึกษาพหุภาษา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ในประเภทกีฬาฟุตบอล ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560