เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการทำบุญตักบาตร เดือนมิถุนายน 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการทำบุญตักบาตร เดือนมิถุนายน 2560 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยมีระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1, ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเจ้าภาพประจำเดือนมิถุนายน โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี จำนวน 9 รูป