เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ฉ่อยวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมการแสดงจำอวดหน้าเวที ฉ่อยวรรณคดีไทย เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดย คณะโอเล่การละคร จ.สุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ในคาบเรียนที่ 7