เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดพิธีหล่อเทียน เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 14.30 น. บริเวณหน้าห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม