เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแสดงละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแสดงละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนักเรียนชั้น ม.4/1 แสดงเรื่อง Princess fall in the drain เจ้าหญิงตกท่อ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม