เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการประชุมสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2554 “พหุภาษา ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
กำหนดการประชุมสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2554
“พหุภาษา...ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2”
ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

*** รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม ***

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_103-siminar54_1.docx