เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศผลการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5

•สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนเป็น 0.0 ให้ทำการติดต่อลงทะเบียนที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 100 บาท หลังจากนั้นจึงติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อทำการแก้ไขให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม – วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 นี้เท่านั้น

•สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนมีเงื่อนไข ร หรือ มผ ให้ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขได้เลย โดยแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม – วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560
หากนักเรียนแก้ไข mido replica ร แล้วได้ผลการเรียนเป็น 0.0 ให้ทำการติดต่อลงทะเบียนที่ งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 100 บาท หลังจากนั้นจึงติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อทำการแก้ไขผลการเรียน 0.0 ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1070-ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-5-ภาคปลาย-2559 (1).pdf