เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560
เวลา 8.20 - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1081-กำหนดการไหว้ครู 2560.pdf