เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมการแสดงพิเศษเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
จัดกิจกรรมการแสดงพิเศษเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
การแสดง “จำอวดหน้าเวที ฉ่อยวรรณคดีไทยในบทเรียน”
โดยคณะโอเล่การละคร จ. สุพรรณบุรี
ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม

กำหนดการแสดง วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560
ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6
ชมการแสดงเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
เวลา 12.50 – 13.50 น. (คาบ 5)

ระดับมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6
ชมการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
เวลา 14.50 – 15.50 น. (คาบ 7)