เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 8.00 น. - 13.00 น.
โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 และนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นเข้ารับการตรวจทั่วไป
ตรวจวัดความดัน ตรวจตา ตรวจฟัน และตรวจหู

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1079-กำหนดการตรวจสุขภาพ-60.pdf