เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 1 อาคารหอประชุม
โรงเรียนสาธิตฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา ชลบุรี

*** รายละเอียดเพิ่มเติม ***

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_108-meeting_parent1-54...pdf