เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship 2017

ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น
Mr.Yutaro Yamaguchi นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียน Sasebo Technical High School,
Nagasaki Prefecture, Japan ในโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship
ร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตลอดปีการศึกษา 2560

โดยจะร่วมเข้าเรียนกับนักเรียนชั้น ม.5/2 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมี นายแทนไท ศรีเจริญ นักเรียนระดับชั้นม.5/2 เป็น Buddy และพักกับครอบครัว "ทองยั่งยืน"