เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมวันชาติอเมริกัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวันชาติอเมริกัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของวันชาติอเมริกันรวมถึงข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ข่าวสาร และเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมของชาวอเมริกันมากขึ้น
และ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

โดยมีลักษณะกิจกรรม คือ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Fundamental English ในระหว่างวันจันทร์ที่ 3 – วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ระดับชั้นป.1 Uncle Sam’s Hat นักเรียนทำหมวกลุงแซม
ระดับชั้นป.2 Hand Fireworks นักเรียนวาดพลุไฟโดยตัดกระดาษที่ทาบจากมือ
ระดับชั้นป.3 Drawing Statue of Liberty นักเรียนระบายสีเทพีเสรีภาพ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
ระดับชั้นป.4 Happy Meal Celebration จัดในคาบเรียนที่ 6 นักเรียนตอบคำถามชิงรางวัล ชมการสาธิตการปรุงฮอตดอก และรับประทานฮอตดอกร่วมกัน
ระดับชั้นป.5 The US Presidents จัดในคาบเรียนที่ 2 นักเรียนตอบคำถามชิงรางวัล และเล่นเกมเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ระดับชั้นป.6 Picnic Party Celebration จัดในคาบเรียนที่ 7 นักเรียนแข่งขันประกวดปิกนิก และตอบคำถามชิงรางวัล
สถานที่ในการจัดกิจกรรม ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 3