เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมการประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2560 ดังนี้

1.การประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่
กิจกรรมแยกตามระดับชั้น
ม 1 การประกวดแต่งกาพย์ยานี 11 หัวข้อ “กวีสี่แผ่นดินไม่สิ้นชื่อ”
ม.2 การประกวดคำขวัญประกอบภาพวาด หัวข้อ “คุณธรรมในเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร”
ม.3 การประกวดหนังสือนิทานตำนานพื้นบ้านไทย หัวข้อ “สืบสานตำนานพื้นบ้านไทย”
ม.4 การประกวดชิ้นงานคำไวพจน์ที่ปรากฏในวรรณคดีไทย
ม.5 การประกวดแหล่เวสสันดร
ม.6 การประกวดเรียงความหัวข้อ “ค่านิยมไทยในเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา”
กิจกรรมรวม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย
กำหนดจัดกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 คาบเรียนที่ 6-7
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

2.การจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
2.1 การแข่งขันสะกดคำไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- รอบคัดเลือก 3 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมแนะแนว
- รอบชิงชนะเลิศ 4 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมแนะแนว
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รอบคัดเลือก 3 กรกฎาคม 2560 ห้อง ม.4/4
- รอบชิงชนะเลิศ 5 กรกฎาคม 2560 ห้อง ม.4/4
กำหนดจัดกิจกรรม ในเวลา 12.30 น.

2.2 การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- รอบคัดเลือก 24 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมแนะแนว
- รอบชิงชนะเลิศ 26 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมแนะแนว

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รอบคัดเลือก 25 กรกฎาคม 2560 ห้อง ม.4/4
- รอบชิงชนะเลิศ 27 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมแนะแนว
กำหนดจัดกิจกรรม ในเวลา 12.30 น.

2.3 การแข่งขันตอบปัญหา เกมชิงธงรบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กำหนดจัดกิจกรรม วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 คาบเรียนที่ 8
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม