เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการ “สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2560”

ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้
จัดโครงการ “สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2560”
ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม พ.ศ.2560

โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมการอ่าน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้รักการอ่านและสามารถพิจารณาเลือกสรรหนังสือประกอบการอ่านเพื่อตนเองได้อย่างเหมาะสม

โดยลักษณะของกิจกรรมจะเป็นการออกร้านจำหน่ายหนังสือจากร้านหนังสือต่างๆ เช่น สำนักพิมพ์ซีเอ็ดบุ๊คส์เซ็นเตอร์ ร้านหนังสือฟ้าใส ร้านหนังสือนายอินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์ ร้านหนังสือคิดส์สไมล์ เป็นต้น
ณ บริเวณชั้น 1 ใต้อาคาร 3
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย เช่น
การตอบคำถามความรู้รอบตัวชิงของรางวัลมากมายจากห้องสมุด ในเวลาพักกลางวัน
การเล่านิทานจากตัวแทนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันเล่านิทานจาก โครงการ “เล่านิทาน อ่านชีวิต” ของอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค ตอนเลิกเรียน เพื่อเป็นการฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนการเล่านิทานก่อนแข่งขันเล่านิทานรอบคัดเลือก และนิทรรศการหนังสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) เป็นต้น