เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม “เทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง (เทศกาลตวนอู่)"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน
จัดกิจกรรม “เทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง (เทศกาลตวนอู่)"
อันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมกับอาจารย์เจ้าของภาษา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ที่เลือกเรียนวิชาภาษาจีน)
ในวันจันทร์ที่26 มิถุนายน พ.ศ.2560