เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา -ขอเชิญร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) อ.เมือง จ.ชลบุรี จำนวน 9 รูป