เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จัดกิจกรรม หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมประกอบด้วย
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม
- ตกแต่งต้นเทียน และจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา
- พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขาบางทราย จ.ชลบุรี


ขอเชิญชวนบริจาคเทียนร่วมหล่อเทียนพรรษา (เทียนใหม่ที่ยังไม่ใช้สีเหลือง) สามารถนำมาส่งได้ที่บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1091-กิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนา-ปี60.pdf