เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแสดงละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแสดงละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม

- ม.4/2 Jimmy and the candy factory
แสดงวันจันทร์ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 - 17.00 น.

- ม.4/3 กองพันปักษ์ใต้
แสดงวันอังคาร 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 - 17.00 น.

- ม.4/1 Princess fall in the drain. เจ้าหญิงตกท่อ
แสดงวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 - 17.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะทางด้านการสร้างละครสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนและเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีอาจารย์ทาริกา คัดชา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

(ขายบัตรให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและอาจารย์ ในราคาบัตรละ 20 บาท ต่อเรื่อง)