เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดการแข่งขันกีฬา โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 8 และ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560
โดยมี อาจารย์อิทธิพล คำพฤกษ์ เป็นประธานโครงการ
และมีอาจารย์ที่ปรึกษาสีดังนี้

สีเหลือง Yellow Stone
พ่อสี อาจารย์ภคพล พิริยะเบญจวัฒน์
แม่สี อาจารย์นิธิวรรณ เชาว์นิธิ

สีฟ้า Blue Station
พ่อสี อาจารย์ชัยภักดิ์ จำนงค์ชอบ
แม่สี อาจารย์สุจินดา เอี่ยมโอภาส

สีแดง Red Ranger
พ่อสี อาจารย์คณพศ ซ้วนตั้น
แม่สี อาจารย์นภัสสร หล้าคำมี

สีชมพู Pink Circus
พ่อสี อาจารย์กฤษดา นรินทร์
แม่สี อาจารย์พรรณิการ์ คำพล


แนวคิดหลักในการโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ คือ “สานสามัคคี สร้างไมตรี พหุภาษาเกมส์” โดยจะมีการเก็บคะแนนสีจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คาบเรียนที่ 7
ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 คาบเรียนที่ 7
ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560

สำหรับชนิดกีฬาประเภททีมที่ทำการแข่งขันในแต่ละระดับชั้น มีดังต่อไปนี้
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 แข่งขันเกม
ประถมศึกษาปีที่ 4-5 นักเรียนชาย ฟุตบอล นักเรียนหญิง แชร์บอล
ประถมศึกษาปีที่ 6-มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชาย ฟุตบอล นักเรียนหญิง แฮนด์บอล
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 นักเรียนชาย ฟุตบอล นักเรียนหญิง บาสเกตบอล
มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 นักเรียนชาย บาสเกตบอล นักเรียนหญิง บาสเกตบอล