เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ หัวข้อ “วัคซีนเพื่อลูก-ศิษย์”

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยละพัฒนาการศึกษา ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมฟัง
โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ หัวข้อ “วัคซีนเพื่อลูก-ศิษย์”
ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จตุพล ชมภูนิช เป็นวิทยากรพิเศษ
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกและศิษย์ เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแล แนะนำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนและการใช้ชีวิตทั้งที่บ้านและโรงเรียน